Có được khai nhận di sản thừa kế khi không có giấy chủ quyền nhà?

Hỏi: Giấy phép hợp thức hóa nhà do bố mẹ tôi đứng tên. Nay ông bà đã mất, tôi (con một) muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Sau đó, tôi sẽ bán ngôi nhà này.

Tuy nhiên, bản chính giấy phép hợp thức hóa nhà đã bị mất, hiện còn bản photocopy. Vậy xin luật sư cho biết, tôi có thể làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế bằng bản bản photocopy này không?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Trương (quận 11, Tp.HCM)

tk cb86
Không được khai nhận di sản thừa kế khi không có giấy chủ quyền nhà. (Ảnh minh họa, nguồn: Cafeland)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn như sau:

Người duy nhất được hưởng di sản theo quy định của pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản, theo Điều 50 Luật Công chứng.

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất của người để lại di sản nếu di sản là tài sản hoặc quyền sử dụng đất mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu.

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo luật thừa kế đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật. 

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình di chúc nếu thừa kế theo di chúc.

Đối với trường hợp cụ thể của bạn, bạn không thể làm thủ tục khai nhận di sản nếu không có bản chính giấy chủ quyền nhà.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *