Author Archives: blogtonghop365.edu.vn

Có được khai nhận di sản thừa kế khi không có giấy chủ quyền nhà?

Hỏi: Giấy phép hợp thức hóa nhà do bố mẹ tôi đứng tên. Nay ông bà đã mất, tôi (con một) muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Sau đó, tôi sẽ bán ngôi nhà này. Tuy nhiên, bản chính giấy phép hợp thức hóa nhà đã bị mất, hiện còn bản photocopy. Vậy […]