Author Archives: Khăn lau hạ sốt

Đột phá mới: Chuyển sóng não thành lời nói

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phát triển thành công một thiết bị giúp dịch thành công sóng não của một người bị liệt thành câu nói hoàn chỉnh, theo trang Science Alert. Công nghệ mới này sẽ hữu ích cho những người gặp vấn đề về việc […]