Author Archives: gocphongcach.edu.vn

Chồng qua đời, cha mẹ có quyền đòi lại nhà đã cho tặng không?

Hỏi: Tôi và chồng kết hôn năm 2014. Đến năm 2015, cha mẹ chồng cho chúng tôi một căn nhà, chồng tôi là người đứng tên sổ hồng. Cuối năm 2017, chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Ngay sau đó, cha mẹ chồng đòi lại nhà, giữ sổ hồng và đuổi tôi ra khỏi […]