Author Archives: blogmonngon.edu.vn

Y tế học đường: Những khoảng trống cần quan tâm

Phát triển y tế học đường còn được coi là biện pháp chủ yếu để tạo nền tảng sức khỏe, trí tuệ, tinh thần giúp các em học sinh, sinh viên vững bước phát triển trong tương lai. Vừa qua tại Hà Nội, Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GDT) đã tổ chức hội thảo, […]