Nhà nước có thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng không?

Hỏi: Tôi có lô đất trồng cây lâu năm với thời hạn ghi trên sổ là đến năm 2035. Vậy xin hỏi luật sư, nhà nước có thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng không? Và liệu có còn thời hạn sử dụng nếu giờ tôi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư?

Xin cảm ơn!

(phuocle559@…)

th 4255
 Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn thì nhà nước sẽ thu hồi đất.(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư xin tư vấn như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 quy định, nếu không được gia hạn khi hết thời hạn sử dụng đất thì nhà nước sẽ thu hồi đất.

Những trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người gồm: Đất được nhà nước cho thuê, giao đất có thời hạn song không được gia hạn.

Nếu bạn chuyển lô đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì thời hạn sử dụng đất sẽ theo quy định tại Điều 125 Luật này.

Nếu bạn không chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì bạn có thể xin gia hạn thời hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất. Theo quy định hiện hành, bạn phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Trường hợp gia đình bạn trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao sẽ được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai khi hết thời hạn sử dụng đất mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Mặt khác, bạn có thể căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP để xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên sổ. Cụ thể:

Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục, trình tự gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình khi hết hạn sử dụng đất.

Thủ tục, trình tự đối với cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 2 Điều 74 có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ như sau:

Trước hết, người sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. Sau đó, UBND cấp xã nơi có đất sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để xác định cá nhân, hộ gia đình đang trực tiếp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kế đến, cơ quan này sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126, Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai vào sổ đỏ đã cấp. Đồng thời, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trao sổ đỏ cho người sử dụng đất. Nếu bạn nộp hồ sơ tại cấp xã thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi sổ đỏ cho UBND để trao lại cho người sử dụng đất.

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà
(Công ty luật TNHH Đất Luật)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *