Author Archives: xaydungnha.edu.vn

Thời gian thi hành bản án hành chính về đất đai là bao lâu?

Hỏi: Tôi bị thu hồi một thửa đất do nằm trong quy hoạch cây xanh. Thế nhưng, UBND huyện không bồi thường về đất thu hồi cho tôi mà chỉ hỗ trợ một phần. Do đó, để yêu cầu huyện hủy bỏ quyết định hỗ trợ bồi thường, tôi đã khởi kiện hành chính. Đồng thời, […]