Author Archives: inhoadon.edu.vn

Được lập di chúc tặng cho nhà khi chưa có sổ hồng hay không?

Hỏi: Vợ chồng tôi có 3 người con. Vừa qua, vợ tôi đã qua đời. Nay tôi muốn làm di chúc tặng cho một nửa ngôi nhà cho một người con. Tuy nhiên, nhà tôi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn […]