Author Archives: gochaihuoc.edu.vn

Hợp đồng mua bán BĐS được thừa phát lại lập vi bằng có hợp lệ hay không?

Hỏi: Tôi định mua một mảnh đất có sổ chung qua môi giới địa ốc. Theo môi giới, họ sẽ lập cho tôi một bản vi bằng do 3 bên đứng ra làm chứng nếu tôi quyết định mua mảnh đất này. Ba bên gồm bên bán, người mua đất và một người thuộc cơ […]